Eksperymentalne badania gwałtownego przepływu wody na terenie zabudowanym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Eksperymentalne badania gwałtownego przepływu wody na terenie zabudowanym

Abstrakt

W artykule przedstawiono przebieg badań eksperymentalnych nad gwałtownym przepływem przez obszar zabudowany. W celu prowadzenia badań przygotowano i wyposażono stanowisko badawcze umożliwiające badanie przepływu przez obszar o zmiennej konfiguracji zabudowy. Stanowisko badawcze zbudowano w Laboratorium Hydrauliki i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej. W artykule opisano szczegółowo stanowisko badawcze, przyrządy pomiarowe, technikę prowadzenia pomiarów oraz przedstawiono wybrane wyniki badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy hydrotechniki - modelowanie i hydroinformatykaoraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej : praca zbiorowa strony 337 - 345
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zima P., Szydłowski M., Machalińska-Murawska J.: Eksperymentalne badania gwałtownego przepływu wody na terenie zabudowanym// Problemy hydrotechniki - modelowanie i hydroinformatykaoraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej : praca zbiorowa/ ed. red. Stanisław Kostecki. Wrocław: Dolnośl. Wydaw. Eduk., 2006, s.337-345
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi