Eksperymentalne i numeryczne badania parametrów dynamicznych trybuny stalowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Eksperymentalne i numeryczne badania parametrów dynamicznych trybuny stalowej

Abstrakt

Trybuny stalowe to konstrukcje, które odnajdują swoje zastosowanie głównie podczas wydarzeń sportowych, koncertów muzycznych oraz innych wydarzeń, którym towarzyszą rytmiczne aktywności widzów i głośna muzyka. Ze względu na smukłość oraz lekkość elementów z jakich wykonana jest konstrukcja trybuny jest ona bardzo łatwo wzbudzana przez ludzi do drgań. Z przeprowadzonej w pracy [4] analizy modalnej wynika, że masa ludzi prowadzi do redukcji wartości częstości drgań własnych konstrukcji. Poza obciążeniami statycznymi należy uwzględnić obecność obciążeń dynamiczne, które są kluczowe w projektowaniu trybun stalowych. Celem artykułu było porównanie wyników badania parametrów dynamicznych trybuny stalowej, na drodze eksperymentalnej i numerycznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Aktualne badania i analizy z inżynierii lądowej : prace naukowe doktorantów strony 279 - 286
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Lasowicz N.: Eksperymentalne i numeryczne badania parametrów dynamicznych trybuny stalowej// W : Aktualne badania i analizy z inżynierii lądowej : prace naukowe doktorantów/ ed. pod red. J. Bzówka Gliwice: Politechnika Śląska, 2013, s.279-286
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi