Eksperymenty z zastosowanie algorytmów genetycznych do problemu kolorowania grafów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Eksperymenty z zastosowanie algorytmów genetycznych do problemu kolorowania grafów

Abstrakt

Niniejsza praca przedstawia wykorzystanie algorytmów genetycznych (AG) do problemu kolorowania wierzchołków grafu (GCP). Przeprowadzono szereg symulacji mających na celu porównanie skuteczności operatorów krzyżownia, mutacji i selekcji oraz sposobu generacji i parametrów populacji. Uzyskane wyniki pokazały znaczną przewagę operatorów korzystających z wiedzy o problemie nad operatorami losowymi. Dla wybranej konfiguracji algorytmu przeprowadzono testy na grafach pochodzących z Second Dimacs Implementation Challenge.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski J.: Eksperymenty z zastosowanie algorytmów genetycznych do problemu kolorowania grafów// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi