Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia cześć 1. Eksploatacja w warunkach szoku termicznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia cześć 1. Eksploatacja w warunkach szoku termicznego

Abstrakt

Decydującym czynnikiem konstrukcyjnym wpływającym na działanie zespołów hydraulicznych w warunkach szoku termicznego jest luz pomiędzy współpracującymi elementami. Podczas wymiany ciepła ruchome elementy zespołu nagrzewają się szybciej od przepływającego gorącego oleju niż korpus (elementy nieruchome). Różnica wydłużeń liniowych elementów może spowodować wykasowanie luzu efektywnego podczas nagrzewania się zespołu. Konsekwencją zaniku luzu jest tarcie pomiędzy ruchomymi i nieruchomymi elementami zespołu, co daje ciepło, które przepływa bezpośrednio do elementów. Temperatura elementów ruchomych gwałtownie wzrasta i zwiększają się ich wymiary. Elementy te poruszają się nierównomiernie i dochodzi do ich uszkodzeń, a także uszkodzeń współpracujących elementów nieruchomych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Hydraulika i Pneumatyka strony 5 - 9,
ISSN: 1505-3954
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Jasiński R.: Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia cześć 1. Eksploatacja w warunkach szoku termicznego// Hydraulika i Pneumatyka. -., nr. nr 1 (2011), s.5-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi