Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia Część II. Badania eksperymentalne rozruchu pomp i silników metodą termiczną - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia Część II. Badania eksperymentalne rozruchu pomp i silników metodą termiczną

Abstrakt

Zasadniczym czynnikiem konstrukcyjnym, decydującym o dopuszczalnych parametrach zasilania oziębionych zespołów hydraulicznych w warunkach szoku termicznego, jest luz efektywny. Na jego zmianę wpływa wiele czynników: wartość luzu początkowego, temperatura początkowa zespołu, temperatura dopływającego oleju, natężenie przepływu, materiały z jakich są wykonane elementy zespołu, konstrukcja zespołu. Na podstawie uzyskanych przebiegów temperatury podczas badań nagrzewających się elementów zespołów hydraulicznych można z wystarczającą dokładnością określić zmianę luzu między współpracującymi elementami zespołów. Odpowiednie materiały, z których wykonuje się współpracujące elementy zespołów hydraulicznych można przystosować do eksploatacji w warunkach szoku termicznego, np. pompy szybkoobrotowe zębate z korpusem ze stopu aluminium a koła zębate ze stali.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Hydraulika i Pneumatyka strony 25 - 31,
ISSN: 1505-3954
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Jasiński R.: Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia Część II. Badania eksperymentalne rozruchu pomp i silników metodą termiczną// Hydraulika i Pneumatyka. -., nr. nr 2 (2011), s.25-31
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi