Ekstrakcja membranowa - bezrozpuszczalnikowa technika izolacji i/lub wzbogacania analitów organicznych z ciekłych próbek środowiskowych i płynów biologicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekstrakcja membranowa - bezrozpuszczalnikowa technika izolacji i/lub wzbogacania analitów organicznych z ciekłych próbek środowiskowych i płynów biologicznych

Abstrakt

Podstawowym elementem przygotowania ciekłych próbek biologicznych i środowiskowych do analizy jest etap izolacji i/lub wzbogacania polegający na przeniesieniu analitów z matrycy pierwotnej charakteryzującej się złożonym i często zmiennym składem (próbka oryginalna) do matrycy wtórnej z równoczesnym usunięciem substancji przeszkadzających (izolacja) i zwiększeniem stężenia analitów w matrycy odbiorczej do poziomu powyżej granicy oznaczalności stosowanego przyrządu kontrolno - pomiarowego (wzbogacanie). Jest to zadanie trudne i wymusza na analitykach konieczność poszukiwania nowych rozwiązań zarówno metodycznych jak i aparaturowych. Od pewnego już czasu szczególną uwagę zwrócono na możliwość wykorzystania w praktyce tzw. bezrozpuszczalnikowych technik izolacji i/lub wzbogacania analitów z wykorzystaniem membran (ekstrakcja membranowa), co jest związane m.in. z dążnością do ograniczenia zastosowania rozpuszczalników organicznych w procedurze analitycznej oraz możliwością osiągnięcia znacznego stopnia wzbogacenia analitów przed etapem oznaczeń końcowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 9 - 15,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Jakubowska N., Polkowska Ż., Namieśnik J.: Ekstrakcja membranowa - bezrozpuszczalnikowa technika izolacji i/lub wzbogacania analitów organicznych z ciekłych próbek środowiskowych i płynów biologicznych// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 4 (2008), s.9-15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 204 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi