Elastic electron scattering in krypton in the energy range from 5 to 10 eV - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elastic electron scattering in krypton in the energy range from 5 to 10 eV

Abstrakt

Zmierzono różniczkowe przekroje czynne na rozproszenie sprężyste elektronów w kryptonie dla energii elektronów 5, 7.5 oraz 10 eV, w zakresie kątów rozproszenia od 30 do 180 stopni. Pomiary w zakresie dużych kątów rozproszenia wykonano wykorzystując metodę lokalnego pola magnetycznego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
PHYSICAL REVIEW A nr 81,
ISSN: 1050-2947
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Linert I., Mielewska B., King G., Zubek M.: Elastic electron scattering in krypton in the energy range from 5 to 10 eV// PHYSICAL REVIEW A. -Vol. 81, nr. Iss. 1 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi