Elastyczność organizacji uczelni jako czynnik sprzyjający konkurencyjności uczelni na rynku usług edukacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elastyczność organizacji uczelni jako czynnik sprzyjający konkurencyjności uczelni na rynku usług edukacyjnych

Abstrakt

W opracowaniu przeanalizowano czynniki, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, wpływające na doskonalenie relacji z otoczeniem. Czynniki te sprzyjają przekształcaniu uczelni w taki sposób, aby stopniowo stawała się organizacją elastyczną. Autor stara się wykazać, że dążenie do elastyczności antycypacyjnej powinno być celem uczelni. Rosnąca konkurencyjność rynku usług edukacyjnych powoduje, że postulowana przez autora opracowania elastyczność wymaga rozwiązań uznawanych dotychczas za niekonwencjonalne. W konkluzji autor stawia pytanie, czy w najbliższej przyszłości, poszukując narzędzi doskonalenia organizacji uczelni, zasadne będzie korzystanie z modeli organizacji sieciowych lub fraktalnych?

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej : materiały konferencyjne strony 203 - 212
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Leja K.: Elastyczność organizacji uczelni jako czynnik sprzyjający konkurencyjności uczelni na rynku usług edukacyjnych// Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej : materiały konferencyjne/ ed. pod red. Jerzego Dietla i Zofii Sapijaszki. Łódź: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 2006, s.203-212
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi