Elastyczność studiów dwustopniowych na przykładzie Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elastyczność studiów dwustopniowych na przykładzie Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Abstrakt

W komunikacie starano się udowodnić tezę, że zasadniczą cechą studiów dwustopniowych powinna być ich elastyczność. Przemawiają za tym: oczekiwania europejskiego rynku pracy dotyczące absolwentów o szerokich kwalifikacjach, dobre przygotowanie absolwentów studiów I stopnia (innych kierunków niż ekonomiczne) do podjęcia studiów II stopnia na kierunkach ekonomicznych oraz przykład połączenia wiedzy menedżerskiej i inżynierskiej stwarzającej inżynierom możliwość zdecydowanie lepszego przygotowania do pracy z ludźmi. W konkluzji stwierdzono, że czas trwania studiów II stopnia powinien być uzależniony od wyniku egzaminu wstępnego a nie ukończonego kierunku studiów I stopnia a wydział prowadzący studia II stopnia na kierunkach ekonomicznych powinien posiadać samodzielność w zakresie kształtowania zasad rekrutacji na studia II stopnia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
// W: Dylematy studiów dwustopniowych strony 147 - 157
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Leja K.: Elastyczność studiów dwustopniowych na przykładzie Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej// // W: Dylematy studiów dwustopniowych/ ed. pod red. Jerzego Dietla i Zofii Sapijaszki. Łódź: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 2006, s.147-157
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi