Elastyczny system obróbki powierzchni płaskich na docierarkach tarczowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elastyczny system obróbki powierzchni płaskich na docierarkach tarczowych

Abstrakt

Przedstawiono koncepcję elastycznego systemu obróbki powierzchni płaskich na docierarkach tarczowych. Analizowano spektrum 11. przedmiotów. Podano warunki obróbki oraz wyznaczono czasy główne, pomocnicze i jednostkowe operacji docierania. Rozpatrywano docierarki jedno- i dwutarczowe.Wyznaczono czasy związane z przezbrajaniem obrabiarek oraz sumaryczne czasy przygotowawczo-zakończeniowe operacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Innovative Manufacturing Technology = Innowacyjne Technologie Wytwarzania, 2 strony 167 - 179
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Barylski A.: Elastyczny system obróbki powierzchni płaskich na docierarkach tarczowych// Innovative Manufacturing Technology = Innowacyjne Technologie Wytwarzania, 2/ ed. ed. P. Rusek. Kraków: IZTW, 2012, s.167-179
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi