Electrical properties of poros nanocrystalline undoped ceria oxygen sensor - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electrical properties of poros nanocrystalline undoped ceria oxygen sensor

Abstrakt

W pracy zaprezentowano wykonanie czujnika z niedomieszkowanego tlenku ceru o nanometrowych ziarnach krystalicznych. Zastosowana metoda nanoszenia warstw zalicza się do metod niskotemperaturowych. Wytworzone warstwy przebadano za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej, mikroskopii elektronowej oraz spektroskopii impedancyjnej. Wykonane czujniki charakteryzują się szybkim czasem odpowiedzi i stabilnym zachowaniem przy zmianach ciśnienia parcjalnego tlenu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania nr R. 49, strony 253 - 254,
ISSN: 0033-2089
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Molin S., Gazda M., Jasiński P., Nowakowski A.: Electrical properties of poros nanocrystalline undoped ceria oxygen sensor// Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -Vol. R. 49., nr. nr 6 (2008), s.253-254
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi