Electro oxidation of methanol and ethanol on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) with dispersed Pt, Pt+Sn, and Pt+Pb particles. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electro oxidation of methanol and ethanol on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) with dispersed Pt, Pt+Sn, and Pt+Pb particles.

Abstrakt

Wpływ mikrocząstek cyny i ołowiu na aktywność katalityczną platyny zdyspergowanej na podłożu polimerowym poli(3,4 etylenodioksytiofenu) w stosunku do reakcji elektrodowego utleniania alkoholu etylowego i metylowego określono za pomocą metody chronowoltamperometrycznej, spektroskopii fotoelektronów w zakresie promieniowania x (XPS) oraz mikrowagi elektrochemicznej. Wykazano,że zarówno cyna jak i ołów zwiększają szybkość procesu utlenienia obu alkoholi, przy czym wpływ cyny na efekt katalityczny mikrocząsteczek platyny jest wielokrotnie większy .

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
FUEL CELLS nr 3, strony 8 - 14,
ISSN: 1615-6846
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Białłozór S., Kupniewska A., Jasulajtiene V.: Electro oxidation of methanol and ethanol on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) with dispersed Pt, Pt+Sn, and Pt+Pb particles.// FUEL CELLS. -Vol. 3., nr. 1-2 (2003), s.8-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi