Electrochemical formation of the adduct between antitumor agent C_1311 and DNA nucleoside dG. 75. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electrochemical formation of the adduct between antitumor agent C_1311 and DNA nucleoside dG. 75.

Abstrakt

Przyjmuje się, że metaboliczna aktywacja przeciwnowotworowej pochodnej C_1311 jest procesem koniecznym dla jej aktywności przeciwnowotworowej. Wykazano wcześniej, że taka aktywacja prowadzi do kowalencyjnego wiązania się leku z DNA w komórce nowotworowej. Aby zbadać molekularny mechanizm powyższej reakcji metabolicznej przeprowadzono badania elektrochemicznego utleniania pochodnej C_1311. Wykazano w pracy, że dwa produkty elektrochemicznego utleniania są identyczne jak te wyizolowane wcześniej po reakcji enzymatycznego utleniania C_1311. Natomiast po elektrolizie w obecności dG pojawił się nowy produkt, kórego właściwości spektralne wskazują że może być to addukt związku C_1311 z DNA, którego dotychczas nie zaobserwowano podczas enzymatycznej aktywacji C-1311 w obecności dG

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS nr 5, strony 770 - 775,
ISSN: 1388-2481
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Mazerska Z., Stojek Z., Zon A.: Electrochemical formation of the adduct between antitumor agent C_1311 and DNA nucleoside dG. 75. // ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS. -Vol. 5., (2003), s.770-775
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi