Electrochemical impedance studies of AB5 -type hydrogen storage alloy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electrochemical impedance studies of AB5 -type hydrogen storage alloy

Abstrakt

Do wyznaczenia własności stopu AB5 wykorzystano elektrochemiczną spektroskopie impedancyjną. Badania impedancyjne wykonano podczas chronowoltamperometri cyklicznej oraz cykli ładowania i rozładowania elektrody. Interpretacja uzyskanych w trybie potencjostatycznym wyników pozwoliła na dalszą interpretacje wyników uzyskanych w trybie galwanostatycznym. Proponowana metodologia umożliwia śledzić parametry elektryczne badanego układu w funkcji stanu naładowania (SOC) i głębokości rozładowania.(DOD).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF POWER SOURCES nr 195, strony 2457 - 2462,
ISSN: 0378-7753
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Ślepski P., Darowicki K., Kopczyk M., Sierczyńska A., Andrearczyk K.: Electrochemical impedance studies of AB5 -type hydrogen storage alloy// JOURNAL OF POWER SOURCES. -Vol. 195, nr. iss. 9 (2010), s.2457-2462
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi