Electrochemical investigations of Al-Mg alloy subjected to tensile test - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electrochemical investigations of Al-Mg alloy subjected to tensile test

Abstrakt

Wykonano pomiary elektrochemiczne stopu typu Al-Mg podczas badań mechanicznych polegających na rozciąganiu badanych próbek. W trakcie badań mechanicznych wykonywano badania za pomocą metody dynamicznej spektroskopii impedancyjnej (DEIS). Stwierdzono, że podczas realizacji rozciągania próbek zachodzi proces pękania warstwy pasywnej w wyniku którego rozpoczynają się procesy korozyjne. W zakresie plastycznym podczas rozciągania zarejestrowano za pomocą metody DEIS powierzchniowy efekt Portevin LeChatelier. Pomiary realizowano w różnych warunkach elektrochemicznych (różny poziom polaryzacji anodowej) oraz mechanicznych (zróżnicowana szybkość rozciągania) w celu określenia czynników wpływających na warunki występowania pękania warstwy pasywnej.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY nr 13, strony 1659 - 1667,
ISSN: 1432-8488
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Orlikowski J., Darowicki K.: Electrochemical investigations of Al-Mg alloy subjected to tensile test// JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY. -Vol. 13, nr. iss. 11 (2009), s.1659-1667
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi