Electrochemical methods for corrosion rate determination under cathodic polarisation conditions - a review. Part I - DC methods - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electrochemical methods for corrosion rate determination under cathodic polarisation conditions - a review. Part I - DC methods

Abstrakt

Przedstawiono krytyczny przegląd prac dotyczących wykorzystania metod elektrochemicznych stałoprądowych do wyznaczania prądu korozyjnego metali polaryzowanych katodowo. Opisano dotychczasowe sposoby oceny skuteczności ochrony katodowej na podstawie pomiarów krzywych polaryzacji i rezystancji polaryzacyjnej. Scharakteryzowano metody matematyczne i oprogramowanie opracowane do analizy komputerowej krzywych polaryzacji w celu wyznaczenia parametrów elektrochemicznych potrzebnych do określenia szybkości korozji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CORROSION REVIEWS nr 20, wydanie 3, strony 159 - 177,
ISSN: 0334-6005
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Jankowski J.: Electrochemical methods for corrosion rate determination under cathodic polarisation conditions - a review. Part I - DC methods// CORROSION REVIEWS. -Vol. 20., iss. 3 (2002), s.159-177
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi