Electrochemical noise analysis methods for the investigation of corrpsion processes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electrochemical noise analysis methods for the investigation of corrpsion processes

Abstrakt

Procesy korozji mogą być badane przez obserwacje przepływu ładunków między elektrolitem a korodującą elektrodą metalową. Przepływy te są obserwowane jako fluktuacje prądu i napięcia nazywane szumem elektrochemicznym. Różne rodzaje procesów korozji mogą być identyfikowane za pomocą szumów elektrochemicznych. Szybkość korozji jednorodnej jest określana przez estymację rezystancji polaryzacji występującej między elektrolitem a metalem. Korozja o charakterze lokalnym może być badana przez określanie częstości występowania impulsów charakterystycznych dla tego typu rodzaju korozji. Opisano praktyczne problemy występujące przy analizie szumów elektrochemicznych w przypadku różnych rodzajów korozji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Proceedings of SPIE nr 5115, strony 86 - 91,
ISSN: 0277-786X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Smulko J.: Electrochemical noise analysis methods for the investigation of corrpsion processes// Proceedings of SPIE. -Vol. 5115., (2003), s.86-91
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi