Electrochemical sensor for measurement of volatile organic compounds = Elektrochemiczny czujnik do oznaczania lotnych związków organicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electrochemical sensor for measurement of volatile organic compounds = Elektrochemiczny czujnik do oznaczania lotnych związków organicznych

Abstrakt

Przedstawiono rezultaty badań prototypowego czujnika do oznaczania benzaldehydu i formaldehydu w powietrzu. Określono czułość wskazań czujnika i jego granice oznaczalności wykorzystując jako technikę detekcyjną woltamperometrię fali prostokątnej (SWV). Elektrodę roboczą i przeciwelektrodę stanowiły elektrody z Pt. Elektrolitem wewnętrznym były ciecze jonowe: chlorek 1-heksylo,3- metyloimidazolinowy i bis(trifluorometylosulfonylo)imidek 1-heksylo,3-metyloimidazolinowy. Jako membrany oddzielającej środowisko gazowe od elektrolitu użyto membrany z polidimetylosiloksanu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1 strony 87 - 98
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gębicki J., Chachulski B.: Electrochemical sensor for measurement of volatile organic compounds = Elektrochemiczny czujnik do oznaczania lotnych związków organicznych// Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1/ ed. J.Konieczyński Zabrze: IPIŚ PAN, 2010, s.87-98
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi