Electromagnetic wave scattering in structures containing cylindrical object.**2005, 177 s. 119 rys. 8 tab. bibliogr. 239 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electromagnetic wave scattering in structures containing cylindrical object.**2005, 177 s. 119 rys. 8 tab. bibliogr. 239 poz.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi