Electron collisions with nitrogen trifluoride (NF3) molecules. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electron collisions with nitrogen trifluoride (NF3) molecules.

Abstrakt

Artykuł prezentuje zmierzone całkowite przekroje czynne oraz obliczone sprężyste i jonizacyjne przekroje czynne na rozpraszanie elektronów na drobinach fluorku azotu (NF3) dla niskich i średnich energii zderzenia. Wyniki porównano z dostępnymi cząstkowymi przekrojami czynnymi. W celu zbadania wpływu podstawienia atomów fluoru w miejsce atomów wodoru porównano całkowite przekroje czynne dla NF3 i NH3 (efekt fluorowania).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Szmytkowski C., Domaracka A., Możejko P., Ptasińska-Denga E., Kłosowski Ł., Piotrowicz M., Kasperski G.: Electron collisions with nitrogen trifluoride (NF3) molecules.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi