Electron-difusion coefficiens in N2O - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electron-difusion coefficiens in N2O

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów stosunku współczynników dyfuzji poprzecznych i podłużnych do ruchliwości i prędkość dryfu elektronów jako funkcję zredukowanego pola elektrycznego w N2O. Współczynniki dyfuzji wyznaczono stosując metodę Towsenda-Huxleya; prędkość dryfu otrzymano używając techniki Bradbury-Nielsen. Całkowitych i częściowych przekrojów czynnych użyto do obliczenia współczynników metodą numeryczną.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Proceedings of SPIE nr 5258, strony 218 - 221,
ISSN: 0277-786X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wróblewski T., Mechlińska-Drewko J., Petrovic Z., Novaković V., Karwasz G.: Electron-difusion coefficiens in N2O// Proceedings of SPIE. -Vol. 5258., (2003), s.218-221
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi