Electron-impact ionization cross section of formic acid

Abstrakt

Experimental electron-impact ionization cross sections of one of the simplest carboxylic acids, formic acid, are presented. The molecular target was studied in two independent experimental setups applying different methods: the total ion collection and the electron–impact mass spectrometry methods. Experimental data were taken at incident electron energies ranging from ionization threshold [11.31 eV; J.C. Traeger, Int. J. Mass Spectrom. Ion Process. 66, 271 (1985)] to 76 eV using a total cross section of 4.0 ̊A2 at 70eV for the total ion collection method. In the spectrometric method the four main cations COH+, HCOOH+, COOH+ and CO+ are found to contribute to about 97% of the total ionization cross section.

Cytowania

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D nr 72, strony 1 - 6,
ISSN: 1434-6060
Język: angielski
Rok wydania: 2018
Opis bibliograficzny: Zawadzki M.: Electron-impact ionization cross section of formic acid// EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D. -Vol. 72, nr. 12 (2018), s.1-6
DOI: 10.1140/epjd/e2017-80540-8
wyświetlono 4 razy
Meta Tagi