Electron scattering from C4H6 and C4F6 molecules. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electron scattering from C4H6 and C4F6 molecules.

Abstrakt

Zmierzono całkowity przekrój czynny (TCS) na zderzenie elektronów z izomerami C4H6 i z drobiną C4F6. Pomiary przeprowadzono w oparciu o liniową metodę transmisyjną. Dla izomerów C4H6 stwierdzono różnice w kształcie i wielkości TCS w obszarze niskich energii. Wskazano na efekt fluoryzacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS nr 36, strony 2129 - 2138,
ISSN: 0953-4075
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szmytkowski C., Kwitnewski S.: Electron scattering from C4H6 and C4F6 molecules. // JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS. -Vol. 36., (2003), s.2129-2138
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi