Electronic and nuclear properties from the analysis of the isotope shifts in the spectral lines of lead [online] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electronic and nuclear properties from the analysis of the isotope shifts in the spectral lines of lead [online]

Abstrakt

W pracy dokonano analizy 24 linii widmowych atomu i jonu ołowiu, przy użyciu metody diagramów Kinga. Połączenie danych pomiarowych otrzymanych z badań fizyki jądrowej z danymi spektroskopii optycznej pozwoliło na analizę przesunięć izotopowych linii widmowych niezależnie od modelu teoretycznego. W wyniku czego, rozdzielono efekt masy od efektu objętościowego i otrzymano szereg danych spektroskopowych stanowiących bogatą bazę doświadczalną dla weryfikacji poprawności różnych modeli teoretycznych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D nr 53, strony 263 - 272,
ISSN: 1434-6060
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Wąsowicz T.: Electronic and nuclear properties from the analysis of the isotope shifts in the spectral lines of lead [online]// EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D. -Vol. 53, nr. iss. 3 June (2009), s.263-272
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi