Electronic excitation energy migration in partly ordered polymeric films - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electronic excitation energy migration in partly ordered polymeric films

Abstrakt

Wieloetapowa migracja energii pomiędzy podłużnymi fluoroforami (karbocyjaniny) w osiowo rozciąganych foliach polimerowych była studiowana na podstawie pomiarów anizotropii emisji i symulacji Monte Carlo. W przeciwieństwie do układów nieuporządkowanych pokazano eksperymentalnie, że stężeniowa depolaryzacja fluorescencji w osiowo orientowanych foliach jest ekstremalnie słaba, mimo tego, że zachodzi zjawisko migracji energii. Opierając się na stężeniowej depolaryzacji fluorescencji można oszacować kąt pomiędzy momentami przejść w emisji i absorpcji dla karbocyjanin. Wartości kątów są bardzo bliskie wartościom otrzymanym przy pomocy innych metod.

Cytowania

  • 5

    CrossRef

  • 5

    Web of Science

  • 3

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF FLUORESCENCE nr 16, strony 309 - 316,
ISSN: 1053-0509
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarski P., Synak J., Kułak L., Kubicki A.: Electronic excitation energy migration in partly ordered polymeric films// JOURNAL OF FLUORESCENCE. -Vol. 16., nr. nr 3 (2006), s.309-316
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/s10895-005-0038-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi