Electronic structure of CeBa2Cu3O7. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electronic structure of CeBa2Cu3O7.

Abstrakt

Przeprowadzono obliczenia ab initio struktury elektronowej związku CeBa2Cu3-O7(Ce123) metodą LAPW oraz porównano z analogicznymi strukturami otrzymanymi dla YBa2Cu3O7 (Y123), NdBa2Cu3O7(Nd123) i PrBa2Cu3O7(Pr123). Wszystkie wyliczone struktury pasmowe są zasadniczo podobne. W pracy postawiono hipotezę dotyczącą korelacji pomiędzy silnym rozszczepieniem spinowym w Pr123 i Ce123a niestabilnością strukturalną tych układów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS
ISSN: 0370-1972
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Łuszczek M., Laskowski R.: Electronic structure of CeBa2Cu3O7. // PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS. -., (2003),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi