Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna niestacjonarnych procesów elektrodowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna niestacjonarnych procesów elektrodowych.

Abstrakt

Celem pracy było sprawdzenie przydatności Dynamicznej Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej (DEIS) w analizie niestacjonarnych układów elektrodowych. Klasyczna elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna może być stosowana tylko w przypadku, gdy badany układ jest w stanie stacjonarnym, w sensie termodynamicznym, podczas gdy większość układów elektrochemicznych tego wymagania nie spełnia. Istniejące ograniczenia narzucają inne podejście do rozwiązania problemu. W niniejszej pracy zaproponowano użycie odpowiedniego sygnału pobudzającego, będącego kompozycją elementarnych sygnałów sinusoidalnych oraz analizę wyników z wykorzystaniem metody czasowo częstotliwościowej (STFT). Takie podejście umożliwia otrzymanie chwilowych wartości impedancji uzależnionych od czasu. Weryfikację przydatności nowej techniki pomiarowej przeprowadzono w oparciu o badania impedancyjne układów niestacjonarnych z zakresu kinetyki reakcji elektrodowych oraz elektrochemicznej korozji stali.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 420 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi