Elektrochemiczny czujnik na bazie cieczy jonowej do oznaczania par benzaldehydu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elektrochemiczny czujnik na bazie cieczy jonowej do oznaczania par benzaldehydu

Abstrakt

W pracy przedstawiono prototypowy, laboratoryjny, elektrochemiczny czujnik do oznaczania par benzaldehydu w argonie. Cieczą jonową testowaną jako elektrolit i środowisko reakcji redox była: bis(trifluorometylosulfonylo)imidek 1-butylo,3-metyloimidazolinowy ([BMIM][Tf2N]). W pomiarach użyto komercyjnych elektrod firm: DropSens Co. i BVT Technologies. Walidacji poddano dwa parametry metrologiczne czujnika: granicę wykrywalności i czułość.The paper presents a laboratory prototype of an electrochemical sensor for measurements of benzaldehyde vapor in argon. The following ionic liquid was tested as the electrolyte and redox reaction environment:1-butyl 3-methylimidazolium bis (trifluoromethanesulfonyl)imide ([BMIM][Tf2N]). The measurements used commercial electrodes company DropSens Co. and BVT Technologies. Two metrological parameters of the sensor have been subjected to validation: limit of detection and sensitivity.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania strony 19 - 20,
ISSN: 0033-2089
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Gębicki J., Kloskowski A., Kwiatkowska I., Chrzanowski W.: Elektrochemiczny czujnik na bazie cieczy jonowej do oznaczania par benzaldehydu// Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -., nr. nr 6 (2012), s.19-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi