Elektromodulacja fluorescencji próżniowo naparowanych warstw dendrymerów aminowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elektromodulacja fluorescencji próżniowo naparowanych warstw dendrymerów aminowych

Abstrakt

Elektromodulacja fluorescencji w warstwach dendrymerów aminowych m-MTDATA i 1-TNATA jest wywołana elektrycznopolową dysocjacją ekscytonów singletowych. Mechanizm generacji nośników ładunku z ekscytonów singletowych można dobrze opisać stosując formalizm trójwymiarowego modelu Onsagera.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Stampor W.: Elektromodulacja fluorescencji próżniowo naparowanych warstw dendrymerów aminowych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi