Elektroniczne śledzenie w systemach telefonii komórkowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elektroniczne śledzenie w systemach telefonii komórkowej

Abstrakt

Artykuł przypomina przydatność informacji uzyskiwanych w procesie zbierania u operatorów telefonii komórkowej danych retencyjnych oraz omawia rozwiązania techniczne umożliwiające elektroniczne śledzenie w czasie rzeczywistym z zastosowaniem systemów telefonii komórkowej. Omówione rozwiązania są rekomendowane przez ETSI. W ostatniej części ocenia mechanizmy uwiarygodniania informacji przetwarzanych w ramach elektronicznego śledzenia. Pokazano, że dane elektronicznych śledztw prowadzonych w czasie rzeczywistym w można uznać za wiarygodne, natomiast tej cechy nie mają dane retencyjne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej nr R. 49, strony 151 - 159,
ISSN: 0860-889X
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Sobczak R.: Elektroniczne śledzenie w systemach telefonii komórkowej// Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. -Vol. R. 49., nr. nr 172 (2008), s.151-159
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi