Elementy blachownicowe : wprowadzenie. Projektowanie żeber - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elementy blachownicowe : wprowadzenie. Projektowanie żeber

Abstrakt

Rozdział 6 książki dotyczy zagadnień projektowania blachownic zgodnie z eurokodem PN-EN 1993-1-5. Rozdział 6.1. zawiera podstawowe terminy i definicje ze szczególnym uwzględnieniem efektu szerokiego pasa oraz przedstawia podstawowe założenia leżące u podstaw nośności nadkrytycznej płyt. Rozdział 6.4. dotyczy projektowania żeber w blachownicach. Przykład III przedstawia procedurę wymiarowania parterowego budynku halowego o konstrukcji blachownicowej. Elementy nośne zaprojektowano w klasie 4.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Budownictwo ogólne. Tom 5 : Stalowe konstrukcje budynków, projektowane według eurokodów z przykładami obliczeń strony 308 - 372
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Urbańska-Galewska E.: Elementy blachownicowe : wprowadzenie. Projektowanie żeber// Budownictwo ogólne. Tom 5 : Stalowe konstrukcje budynków, projektowane według eurokodów z przykładami obliczeń/ ed. praca zbiorowa pod red. M. Giżejowskiego, J. Ziółko. Warszawa: Arkady, 2010, s.308-372
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 196 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi