ELEMENTY POLITYKI PODATKOWEJ PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ PO KRYZYSIE FINANSOWYM W 2008 R. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ELEMENTY POLITYKI PODATKOWEJ PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ PO KRYZYSIE FINANSOWYM W 2008 R.

Abstrakt

Artykuł przedstawia główne założenia harmonizacji systemów podatkowych Unii Europejskiej oraz działań podjętych przez państwa Wspólnoty po wybuchu kryzysu finansowego w 2008 r. Autor dokonał przeglądu zmian przeprowadzonych w ramach stawek podatku VAT oraz CIT, a także przedstawił wybrane elementy prorodzinnej ulgi podatkowej w zakresie podatku PIT, która stała się formą złagodzenia obcią- żeń podatkowych dla niektórych gospodarstw domowych (głównie z powodu wzrostu stawek podatku VAT). Analiza obejmuje lata 2008-2016, czyli okres, który, co do zasady, należy uznać za moment wybuchu kryzysu oraz moment, w którym w większości państw UE kryzys ekonomiczny zakończył się lub uległ znacznemu złagodzeniu.

Piotr Kasprzak. (2018). ELEMENTY POLITYKI PODATKOWEJ PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ PO KRYZYSIE FINANSOWYM W 2008 R., (347), 44-56.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kasprzak P.: ELEMENTY POLITYKI PODATKOWEJ PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ PO KRYZYSIE FINANSOWYM W 2008 R.// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -., iss. 347 (2018), s.44-56

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi