Elementy psychologii w kontekście autonomii robotów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elementy psychologii w kontekście autonomii robotów

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano szerokie spektrum zagadnień związanych z psychologią poznawczą w kontekście antropoidalnej robotyki. W szczególności omówiono sposób przetwarzania informacji u człowieka, od bodźca do reakcji, tak aby przedstawioną wiedzę można było wykorzystać przy projektowaniu robotów autonomicznych. Na początku pracy szczegółowo omówiono procesy poznawcze: percepcję sensoryczną, spostrzeganie, procesy uwagi świadomej i nieświadomej, pamięć oraz myślenie. Bodźce, postrzegane przez detektory sensoryczne, są przetwarzane najpierw do postaci wrażeń (pojedynczych cech), a następnie do postaci spostrzeżeń (pojedynczych obiektów). Spostrzeżenia są rozpoznawane w oparciu o pamięć długotrwałą (LTM). Uwaga jest swoistym systemem zarządzającym wszystkimi procesami poznawczymi. Z pomocą uwagi i pamięci długotrwałej funkcjonują mechanizmy myślenia, a wśród nich procesy podejmowania decyzji i rozumowania (uogólnionego wnioskowania). Z drugiej strony, aby jakakolwiek decyzja mogła być podjęta, jednostka, agent lub robot musi być poddany określonej motywacji. Dlatego w dalszej części pracy zaprezentowano systemy motywacyjne oparte na potrzebach, które m.in. można odnieść do popędów lub pragnień. Innym, szybkim systemem motywacyjnym jest moduł emocjonalny. W książce przedstawiono dwie podstawowe teorie, somatyczną i ocenną, które objaśniają tworzenie się emocji, jak również inne modele emocji człowieka, stosowane w psychologii. W ostatniej części książki znaleźć można przykłady zastosowań przedstawionych teorii. W szczególności wyróżniono roboty oparte na koncepcji antropoidalnej. Po krótkim ich przeglądzie, Czytelnik zapoznawany jest z zestawem wybranych obliczeniowych systemów emocji oraz kompletnych architektur kognitywnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 366 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (2019 PWNT)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Czubenko M., Kowalczuk Z.: Elementy psychologii w kontekście autonomii robotów. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2019.108 s. ISBN 978-83-63177-02-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 149 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi