Elementy rachunku prawdopodobieństwa w zadaniach dla studentów uczelni technicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elementy rachunku prawdopodobieństwa w zadaniach dla studentów uczelni technicznych

Abstrakt

Książka jest całościowym opracowaniem na temat rachunku prawdopodobieństwa. W części pierwszej przedstawiono zagadnienia pomocne w opanowaniu podstaw teorii rachunku prawdopodobieństwa oraz charakterystykę zmiennych losowych typu skokowego i ciągłego wraz z parametrami, którymi można je opisać. Każdy rozdział rozpoczyna się częścią teoretyczną ilustrowaną rozwiązanymi przykładami zadań, ponadto na końcu każdego rozdziału zamieszczono dodatkowy zestaw zadań z podanymi odpowiedziami. Książka zawiera wiele praktycznych przykładów i wyjaśnień przydatnych studentom w usystematyzowaniu materiału i gruntownym zrozumieniu i przyswojeniu poznanych zasad (np. zestawienie przedstawiające różnice oraz podobieństwa pomiędzy poszczególnymi wzorami używanymi w kombinatoryce).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Bednarczyk M., Dąbrowicz-Tlałka A.: Elementy rachunku prawdopodobieństwa w zadaniach dla studentów uczelni technicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2012.193 s. ISBN 978-83-7348-460-3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi