Elementy zarządzania wiedzą w procesie realizacji projektów w środowisku wieloporojektowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elementy zarządzania wiedzą w procesie realizacji projektów w środowisku wieloporojektowym

Abstrakt

W niniejszym rozdziale poruszono klucowe zagadnienia zarzadzania wiedzą występujące w procesie realizacji projektów w środowisku wieloprojektowym. Srodowisko takie tworzy się w organizacjach produkcyjnych lub usługowych, w których realizowanych jest jednocześnie klikanaście lub kilkadziesiąt przedsięwzięć rozowjowych. W przeprowadzonych analizach literaturowych oraz badaniach praktycznych nad tym zagadnieniem ograniczono sie do projektów, w ktorych wynikiem jest okreslony wyrób, usługa proces. Przedstawiono wyniki prac badawczych, w ramach których zindetyfikowano i krótko scharakteryzowano kluczowe zagadnienia wystepujace w zarządzaniu wiedzą w środowisku wieloprojektowym, zaprezentowano zbudowany model zarządzania wiedzą oparty na tradycyjnych funkcjach zarządzania oraz określono elementy mające wpływ na sprawne zarzadzania wiedzą na podstawie połączenia klaszycznego podejscia do zarządzania wiedzą i na podstawie opracowanego modelu.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wirkus M.: Elementy zarządzania wiedzą w procesie realizacji projektów w środowisku wieloporojektowym // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi