Elimination of dominated partial schedules in scheduling deteriorating jobs - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elimination of dominated partial schedules in scheduling deteriorating jobs

Abstrakt

w artykule rozważany jest problem szeregowania zadań uwarunkowanych czasowo, w notacji trójpolowej opisywany przez 1 | pi = a + bisi | ?ci. wprowadzona jest koncepcja zdominowanych częściowych harmonogramów oraz przedstawiony jest niewielomianowy algorytm dla problemu, który bazuje na eliminacji zdominowanych częściowych harmonogramów. przedstawione są wyniki eksperymentów obliczeniowych, porównujących zaprezentowany algorytm oraz inne algorytmy dokładne dla problemu 1 | pi = a + bisi | ?ci (pełne przeszukiwanie, branch-and-bound). na koniec sprawdzona jest skuteczność algorytmu jako algorytmu przybliżonego dla problemów 1 | pi = a + bisi | ?wici, 1 | pi = ai + bisi | ?ci oraz 1 | pi = ai + bisi | ?wici.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 18, strony 339 - 344,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Ocetkiewicz K.: Elimination of dominated partial schedules in scheduling deteriorating jobs// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 18., nr. Nr 8 (2010), s.339-344
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi