Emigracja jako przejaw współczesnych przemian cywilizacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Emigracja jako przejaw współczesnych przemian cywilizacyjnych

Abstrakt

We współczesnym świecie zachodzą liczne polityczne, społeczno-gospodarcze przemiany; zmienia się też odpowiednio ład techniczno-ekonomiczny i świat wartości. Prowadzi to do przeobrażeń w zakresie dotychczasowych stosunków społecznych. Cechą charakterystyczną współczesnej cywilizacji jest duża mobilność ludności, tak odpływ ludności z jednych krajów, jak napływ do innych. Jedną ze znamiennych cech rozwoju społeczeństwa od zarania tworzenia się struktur organizacji politycznych była i jest ruchliwość przestrzenna. Jej intensyfikacja zależy od wielu czynników ekonomicznych, technicznych, kulturowych, politycznych itp.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Majewski R.: Emigracja jako przejaw współczesnych przemian cywilizacyjnych // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi