Emisja rtęci z polskiej energetyki = Mercury emission from polish energy sector - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Emisja rtęci z polskiej energetyki = Mercury emission from polish energy sector

Abstrakt

Energetyka jest głównym źródłem emisji rtęci- według krajowej inwentaryzacji emisji metali ciężkich. Jednak podawana emisja z elektrowni i elektrociepłowni spalających węgiel kamienny wydaje się być zawyżona. Najnowsze badania wykazują niższą zawartość rtęci w węglu kamiennym (50-150 ppb) niż w węglu brunatnym (120-370ppb). Istnieje zatem potrzeba weryfikacji stosowanych wskaźników emisji dla procesów spalania węgla, które służą szacowaniu emisji rtęci do atmosfery. Według alternatywnych obliczeń emisja z energetyki wyniosłaby ok. 4 zamiast 8 ton rtęci rocznie. W rozdziale przedstawiono także wielkość i strukturę antropogenicznej emisji rtęci do atmosfery z obszaru Polski. Opisano zalecane metody redukcji emisji rtęci do atmosfery dla źródeł energetycznych. W rozdziale zostały przedstawione koszty odpylania, odsiarczania oraz stosowania iniekcji sorbentu w przeliczeniu na kg rtęci oraz MWh.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Sorbenty z popiołu dla energetyki. strony 105 - 118
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Panasiuk D., Pacyna E., Pacyna J., Głodek A.: Emisja rtęci z polskiej energetyki = Mercury emission from polish energy sector// Sorbenty z popiołu dla energetyki./ ed. red. nauk. W. Nowak, J. Pacyna, I. Majchrzak-Kucięba. Częstochowa: Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2010, s.105-118
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 79 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi