Emisyjność warstw tlenków lantanowo-strontowo-kobaltowych LSCO i lantanowo-strontowo-żelazowych LSFO praeznaczonych na bolometry - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Emisyjność warstw tlenków lantanowo-strontowo-kobaltowych LSCO i lantanowo-strontowo-żelazowych LSFO praeznaczonych na bolometry

Abstrakt

Przedstawiono metodę pomiaru oraz wyniki pomiarów emisyjności grubych warstw niestechiometrycznych tlenków LSFO i LSCO. Duża emisyjność jest korzystna przy zastosowaniu tych warstw na detektory IR.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Łoziński A., Górecki K.: Emisyjność warstw tlenków lantanowo-strontowo-kobaltowych LSCO i lantanowo-strontowo-żelazowych LSFO praeznaczonych na bolometry// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi