Empirically adjusted and consistent set of EHT valence orbital parametersfor all elements of the periodic table. Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. [online]. 2004 vol. 12 [dostęp..] s. 21-32, 3 rys. 3 tab. bibliogr. 35 poz. Dostępny w Internecie stacks.iop.org/MSMSE/12/21.ISSN 0965-0393 Jednorodny skorygowany empirycznie zbiór parametrów EHT dla orbitali walen- cyjnych pierwiastków. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Empirically adjusted and consistent set of EHT valence orbital parametersfor all elements of the periodic table. Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. [online]. 2004 vol. 12 [dostęp..] s. 21-32, 3 rys. 3 tab. bibliogr. 35 poz. Dostępny w Internecie stacks.iop.org/MSMSE/12/21.ISSN 0965-0393 Jednorodny skorygowany empirycznie zbiór parametrów EHT dla orbitali walen- cyjnych pierwiastków.

Abstrakt

Model atomu HFS został zmodyfikowany poprzez przypisanie każdemu z atomówindywidualnego parametru ŕ. Wartości ŕ dobrano w oparciu o pierwszy poten-cjał jonizacji atomu. Parametry EHT wyznaczono w oparciu o tak zmodyfikowa-ny model HFS.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi