Employee Suggestion Program as a way to involve employees in improving business processes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Employee Suggestion Program as a way to involve employees in improving business processes

Abstrakt

The following article presents one of the Lean Management tools – employee suggestion program. Companies consider this method as a way to involve employees in improving business processes. In the first part of the article the author explained the idea of the Japanese management system. The next part presents the philosophy of Kaizen, which is crucial for proper implementation of Lean Management concept in the company. Moreover, the author described the way of operating the suggestion scheme and analyzed several reports discussing the experiences of this tool in numerous Polish companies. In the last part of the paper, the author describe the aspects of the employee suggestion program in the selected, surveyed enterprise.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 105 razy

Licencja

Copyright (Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W : Autorytet Biznesu III strony 18 - 28
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Lewiński A.: Employee Suggestion Program as a way to involve employees in improving business processes// Autorytet biznesu III/ Kielce: Fundacja Biznesu i Nauki, 2017, s.18-28
Bibliografia: test
 1. Al-Noorachi M. (2017), Koncepcja Kaizen czyli idea małych kroków i niskokosztowych metod doskonalenia zarządzania rozwojem orga- nizacji, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 2. Borecka J. (2012) Unikaj muda w Twojej firmie, "Logistyka Odzy- sku", no 2.
 3. Chaberek M. (2002) Mikro-i makroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 4. Dekier Ł., Grycuk A.(2014) Program sugestii pracowniczych. Do- świadczenia polskich przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Lean Mana- gement Polska, Wrocław. otwiera się w nowej karcie
 5. Lichtarski J. (2015), Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 6. Liker J. K. (2005) Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej fir- my produkcyjnej świata, MT Biznes, Warszawa.
 7. PN-EN ISO 9001:2015 (2015), System zarządzania jakością -pod- stawy I terminologia Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 8. Skrzypek E. (1994) Jakość totalna a kaizen, "Problemy jakości", no 2.
 9. Szymonik A. (2012) Logistyka produkcji. Difin. Warszawa.
 10. Trenker M. (2016), Doskonalenie procesów i ich uwarunkowania, Journal of Management and Finance, z. 14, no 2.
 11. Womack J.P., Jones D.T. (2001) Odchudzanie firm. Eliminacja mar- notrawstwa kluczem do sukcesu. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi