Emulgatory- estry polioli i kwasów tłuszczowych syntezowane z surowców odtwarzalnych. Materiały IV Kongresu Technologii Chemicznej. Cz. 2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Emulgatory- estry polioli i kwasów tłuszczowych syntezowane z surowców odtwarzalnych. Materiały IV Kongresu Technologii Chemicznej. Cz. 2

Abstrakt

Stwierdzono, że estryfikacja polioli kwasami tłuszczowymi realizowana w obecności programowanych ilości karboksylanów sodu, potasu, cynku lub magnezu stwarza możliwość syntezowania emulgatorów o zdefiniowanych właściwościach hydrofilowo-lipofilowych. Produkt reakcji może być bezpośrednio zastosowany jako emulgator. Produkty te wykazują współdziałanie surfaktantów niejonowych - monoestrów i anionowych - soli kwasów tłuszczowych i mogą być stosowane do preparowania emulsji O/W lub W/O. Efektywność otrzymywanych emulgatorów zbadano, sporządzając z ich udziałem modelowe układy emulsyjne. Określono wpływ rodzaju i ilości faz na inwersje, stabilność i dyspersję badanych emulsji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny strony 1180 - 1183,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szeląg H., Macierzanka A.: Emulgatory- estry polioli i kwasów tłuszczowych syntezowane z surowców odtwarzalnych. Materiały IV Kongresu Technologii Chemicznej. Cz. 2 // Przemysł Chemiczny. -., nr. 8-9 (2003), s.1180-1183
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 78 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi