Emulsifying properties of surfactants and biosurfactants in the context of soil remediation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Emulsifying properties of surfactants and biosurfactants in the context of soil remediation

Abstrakt

Zbadano stabilność emulsji, w których fazę rozproszoną stanowił dodekan oraz bazowy olej syntetyczny typu polialfaolefin - PAO. Zbadano wpływ czasu i temperatury na stabilność emulsji zawierających różne stężenia surfaktantów (Triton X-100, biosurfaktant JBR 325) oraz różne zawartości fazy niepolarnej za pomocą aparatu Turbiscan Lab wykorzystując technikę wstecznego rozproszenia światła. We wszystkich próbkach stwierdzono niestabilności emulsji, przy czym najbardziej widoczne było kremowanie oraz koalescencja cząstek zdyspergowanych. Wyższą stabilność wykazywały emulsje z użyciem biosurfaktantu. Emulsje z dodekanem były bardziej stabilne niż emulsje z PAO.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Hallmann E., Mędrzycka K.: Emulsifying properties of surfactants and biosurfactants in the context of soil remediation// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi