End-to-end service survivability under attacks on networks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

End-to-end service survivability under attacks on networks

Abstrakt

W artykule zaproponowano model znajdowania przeżywalnych i odpornych na ataki połączeń od końca do końca dla sieci o topologii bezskalowej. Głównymi założeniami są: zróżnicowanie sposobu zapewniania przeżywalności połączeń w zależności od klasy ruchu oraz omijanie przez ścieżki aktywne węzłów, narażonych na ataki (tzw. centrów). Wprowadzono nową metrykę dla wyznaczania ścieżek, proporcjonalną do wymaganej jakości obsługi połączeń, która powoduje redukcję liczby uszkodzonych połączeń. Weryfikacja proponowanego rozwiązania została przeprowadzona zarówno przy wykorzystaniu podejścia programowania liniowego (ILP), jak i opracowanego algorytmu heurystycznego (SACC). W przypadku skrajnym (dla ruchu o wymaganej najwyższej jakości obsługi), uzyskano trzykrotną redukcję liczby uszkodzonych połączeń w odniesieniu do rezultatów dla standardowej metryki odległości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Molisz W., Rak J.: End-to-end service survivability under attacks on networks // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi