Energetyczne aspekty toczenia koła ogumionego o dużej odkształcalności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Energetyczne aspekty toczenia koła ogumionego o dużej odkształcalności

Abstrakt

W pracy przedstawiono czynniki wpływające na energochłonność ruchu samochodu. Jej znacznym składnikiem jest energia wydatkowana na pokonanie oporu toczenia. Energia ta rozpraszana jest we wszystkich kołach jezdnych pojazdu. Przeanalizowano ogólny przypadek toczenia się koła ogumionego o dużej odkształcalności na miękkim podłożu. Opisano składowe energii rozpraszanej na skutek poruszania się po miękkim podłożu z kątem pochylenia oraz obciążenia koła momentem obrotowym, siłą boczną i zmienną siłą pionową. Składowe te obliczono na podstawie wyznaczonych eksperymentalnie przyrostów współczynnika oporu toczenia spowodowanych powyższymi przyczynami.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
The Archives of Automotive Engineering - Archiwum Motoryzacji strony 0 - 0,
ISSN: 1234-754X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Taryma S., Woźniak R.: Energetyczne aspekty toczenia koła ogumionego o dużej odkształcalności // The Archives of Automotive Engineering - Archiwum Motoryzacji. -., nr. nr 4 (2010), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi