Energetyka a klimat : mechanizmy zmian klimatu atmosfery -problem genezy współczesnego ocieplenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Energetyka a klimat : mechanizmy zmian klimatu atmosfery -problem genezy współczesnego ocieplenia

Abstrakt

Publikacja podnosi ważne z punktu energetycznego zagadnienia. Książka jest przeznaczona dla inżynierów elektryków i pokrewnych specjalności zajmujących się technicznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi aspektami zużycia energii elektrycznej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Energetyka przyszłości. Energooszczędne instalacje i systemy strony 1 - 17
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Boryń H., Borowski K., Czapp S., Czarnecki L., Halinka A., Hanzelka Z., Karczewski J., Kusto Z., Marsz A., Miłek M., Pruszkowska-Caceres M., Rrzepka P., Stachel A., Styszyńska A., Surdacki P., Szablicki M.: Energetyka a klimat : mechanizmy zmian klimatu atmosfery -problem genezy współczesnego ocieplenia// W : Energetyka przyszłości. Energooszczędne instalacje i systemy/ ed. Zbigniew R. Kwiatkowski Gdańsk: INFOTECH, 2015, s.1-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi