Energetyka transportu zelektryfikowanego : Poradnik inżyniera - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Energetyka transportu zelektryfikowanego : Poradnik inżyniera

Abstrakt

W książce przedstawiono zależności wiążące parametry pojazdów elektrycznych i tras przejazdu z osiąganymi właściwościami ruchowymi i zużyciem energii. Podano przykłady symulacji przy wykorzystaniu popularnych narzędzi programowych. Przeprowadzono analizę efektywności energetycznej dla wybranych miejskich i kolejowych systemów transportowych z uwzględnieniem: struktury układu zasilania, zastosowania zasobników energii, sposobów sterowania ruchem. W odniesieniu do układu odbioru prądu z sieci trakcyjnej – kluczowego z punktu widzenia niezawodności ruchu pojazdów sieciowych – przedstawiono metody modelowania dynamicznej współpracy sieci i odbieraków prądu, jak również przykłady kontroli ich stanu technicznego.

Mikołaj Bartłomiejczyk, Leszek Jarzębowicz, Sławomir Judek, Natalia Karkosińska-Brzozowska, Krzysztof Karwowski, Mirosław Mizan, Jacek Skibicki, Andrzej Wilk. (2018). Energetyka transportu zelektryfikowanego : Poradnik inżyniera, 1-333.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - dzieło zbiorowe /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Bartłomiejczyk M., Jarzębowicz L., Judek S., Karkosińska-Brzozowska N., Karwowski K., Mizan M., Skibicki J., Wilk A.: Energetyka transportu zelektryfikowanego : Poradnik inżyniera. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018.333 s. ISBN 978-83-7348-724-6

wyświetlono 121 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi