Energetyka transportu zelektryfikowanego : Poradnik inżyniera

Abstrakt

W książce przedstawiono zależności wiążące parametry pojazdów elektrycznych i tras przejazdu z osiąganymi właściwościami ruchowymi i zużyciem energii. Podano przykłady symulacji przy wykorzystaniu popularnych narzędzi programowych. Przeprowadzono analizę efektywności energetycznej dla wybranych miejskich i kolejowych systemów transportowych z uwzględnieniem: struktury układu zasilania, zastosowania zasobników energii, sposobów sterowania ruchem. W odniesieniu do układu odbioru prądu z sieci trakcyjnej – kluczowego z punktu widzenia niezawodności ruchu pojazdów sieciowych – przedstawiono metody modelowania dynamicznej współpracy sieci i odbieraków prądu, jak również przykłady kontroli ich stanu technicznego.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja monograficzna
Typ: książka - dzieło zbiorowe /podręcznik o zasięgu krajowym
Język: polski
Rok wydania: 2018
Opis bibliograficzny: Bartłomiejczyk M., Jarzębowicz L., Judek S., Karkosińska-Brzozowska N., Karwowski K., Mizan M., Skibicki J., Wilk A.: Energetyka transportu zelektryfikowanego : Poradnik inżyniera. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018.333 s. ISBN 978-83-7348-724-6
wyświetlono 56 razy
Meta Tagi