Energochłonność docierania powierzchni płaskich elementów ceramicznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Energochłonność docierania powierzchni płaskich elementów ceramicznych.

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań docierania jednotarczowego powierzchni płaskich elementów ceramicznych. Badano wpływ nacisku jednostkowego, prędkości i czasu docierania na wydajność procesu, moc i energochłonność. W badaniach stosowano mikroziarna węglika boru i docieraki żeliwne aktywizowane w sposób swobodny. Minimalizacja energochłonności docierania jest możliwa przez zmniejszenie czasu obróbki, przy zachowaniu maksymalnego wypełnienia separatorów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA strony 387 - 398,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Barylski A.: Energochłonność docierania powierzchni płaskich elementów ceramicznych. // TRIBOLOGIA. -., nr. 2(182) (2002), s.387-398
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi