Energy of change in commercial, innovative and inteligent spaces - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Energy of change in commercial, innovative and inteligent spaces

Abstrakt

W artykule miasto zostanie zakwalifikowane do przestrzeni komercyjnych, które charakteryzuje ciągłe dążenie do atrakcyjności. Napędza to wykorzystywanie rozwiązań innowacyjnych w zakresie kształtowania przestrzeni, będących nowym źródłem miejskiej energii. W artykule uwaga skupi się innowacyjności przestrzeni, wynikającej z udziału technologii informacyjnych, które na styku z architekturą i sztuką czynią tą przestrzeń inteligentną. Taka przestrzeń ulega ciągłym przeobrażeniom, stąd generowana w jej obszarze energia zostanie zdefiniowana jako energia zmiany. Na konkretnych przykładach inteligentnych przestrzeni komercyjnych przebadane zostanie zagadnienie energii potencjalnej oraz kinetycznej. Przeprowadzona zostanie systematyka przypadków z uwagi na treść i formę przekazu informacji w przestrzeni. Omówiona zostanie także kwestia percepcji przestrzeni inteligentnej oraz możliwość interakcji z przestrzenią, w celu jej modyfikacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Urban Energy strony 117 - 120
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Życzkowska K.: Energy of change in commercial, innovative and inteligent spaces// Urban Energy/ ed. red. I. M. Burda,A. Kopeć, G. Rembarz . Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2012, s.117-120
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi