Engineering theory and practice: wisdom of thinking - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Engineering theory and practice: wisdom of thinking

Abstrakt

Omówiono wzajemny związek teorii i praktyki w rozwijaniu zawodowych umiejętności inżynierów. Teorię rozumie się tu jako zdolność do kreatywnego myślenia - źródła wszelkiej działalności człowieka. Dlatego należy kłaść nacisk na wysoki poziom kształcenia ogólnego w szkole średniej i na samej uczelni aby w wyniku otrzymać intelektualnie dojrzałych inżynierów-humanistów

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Cywiński Z.: Engineering theory and practice: wisdom of thinking// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi